Skolhälsovård

Skolans 450 elever har en daglig närvaro av skolhälsovård. Vår sköterska Eliza är väldigt engagerad för elevernas hälsa. De senaste åren, 2014-2018 har vi vaccinerat, inte fullt ut men viktiga tyfoid, MPR, tetanus. Ett bidrag från Resebranchens Barnfond New Hope möjliggjorde det!

Frånvaro är ett problem, även i vår skola. Kulturmönstret tillåter det. Är det ett evenemang på gång, eller familjeangelägenhet, eller behov att ge en hand, så är det lätt hänt att man inte går i skolan.

Flickors mensproblematik har varit ett givet frånvaroproblem. Vi tror att detta, genom vårt mensprojekt (se detta), så ska den frånvaron minska.

Sköterskan följer upp frånvaron och besöker de familjer i byarna där eleven har haft stor frånvaro.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *