Samarbetspartner i fält

Samarbetspartner i Indien är TRDP
Theodori Rural Development Project (TRDP). TRDP är en icke statlig enskild organisation registrerad i Indien, vars enda motiv är att bidra till bybefolkningens ekonomiska och sociala utveckling. De flesta av dessa människor är santaler (en av Indiens urbefolkningar) och har i begränsad utsträckning fått tillgång till reformer, rättigheter och statliga insatser de har rätt till. TRDP står under den indiska metodistkyrkans ledning. Personalen består av administrativ personal och fältarbetare i projektens byar samt personal på skola och skolhem, totalt ca 25 personer.