Jordbrukets utveckling

Som du läser angående byarna och folket, så lever stort sett alla av sina risskördar. Det är själva livsnerven i byarna, och utan jordbruket så finns inte bylivet kvar.

TRDP har alltid stått jordbruket nära, ja, det var grundtanken till att starta Theodori Rural Development.

Vi vill stödja TRDP med att fortsätta bidra till byarnas jordbruksutveckling. Staten bidrar med denna utveckling och TRDP står där som mellanlänk. Våra byprojekt riktar sig till jordbrukarna, för att stödja processen mot ett hållbart jordbrukssamhälle. Det är viktigt att lära ut nya miljövänligare metoder.

Marken håller på att armas ut av all konstgödsel och monokultur. Vi poängterar de möjligheter de har att kompostera mera: vanlig kompost samt maskkompostering. De får kunskap om miljövänlig ogräs-ohyrebekämpning.

Från 2023 har vi ett uppföljningsprojekt där de tidigare större byprojekten får sin fortsättning. Alla de aktiviteter som startades då följs upp, med det nya inslaget utlärning av snabbkompostering. Jordbrukarna lärs upp att utnyttja resurser av löv, halm, gräs och kospillning som annars varit outnyttjat eller felutnyttjat, så att de får kompostjord, vilket berikar grönsaksodlingar och kanske även risåkrarna.

Förutom det ser vi naturligtvis till att de är medvetna om sina rättigheter vad gäller samhälleligt stöd, kunskapsmässigt och finansiellt.

Grönsaksodling

Vi ser till att kvinnor stimuleras till grönsaksodling inne i byarna, samt att jordbrukarna ser sina möjligheter att odla potatis och grönsaker som en andra skörd efter risskörden. Större områden blir det inte tal om, eftersom det skulle vara beroende av konstbevattning.

Våra fältförsök visar att med rätt stimulans och lite grann stöd, så får dessa familjer väldigt fina resultat, och ökar sin ekonomi avsevärt.

Vi skulle önska att detta kunde ske kooperativt, men det ligger i framtiden.