Ekonomi

Föreningen bedriver ingen inkomstbringande verksamhet utan verkar via frivilliga gåvor från enskilda givare och stöd från bidragsgivare såsom New Hope och Magnus Thor AB, samt (2012-2022) från Sida genom Forum Civ. Projektledning och det administrativa arbetet från Sverige sker på frivillig basis och på så sätt kan kostnaderna hållas på en miniminivå. Resorna som görs till Indien betalas privat liksom vistelsen där.