Hur kan du hjälpa till?

Det finns flera olika möjligheter för dig att stödja arbetet i Theodori. Behoven är stora, och även en liten gåva gör skillnad! Alla pengar du ger går direkt in i arbetet.

Bli medlem

Föreningen Theodori är en förening för alla som delar vår vision. Vi vill gärna ha fler aktiva medlemmar som hjälper oss att utforma och genomföra vårt arbete och som kommer med idéer hur vi på bästa sätt kan stödja arbetet i Theodori. Kontakta Kristofer på kassor@theodori.se för att bli uppskriven på medlemslistan. Årsavgiften (125 kr) sätter du in på föreningens plusgirokonto 30 46 62-0. Om du skickar en gåva på 125 kr för enskild och 199 kr för familj eller mer så kanske du samtidigt vill teckna dig som medlem. Meddela det genom att skriva det på meddelanderutan. Skriv ”bli medlem”. Du blir inte automatiskt medlem, utan bara om du meddelar oss på något sätt. Att bli medlem innebär inga förpliktelser, utan du visar bara med ditt medlemskap att du sympatiserar med vad vi gör och får möjligheten att kunna påverka vårt arbete med din röst och dina tankar på årsmötet i maj varje år. Du får också regelbunden information via e mail. 

Öppen gåva

Pengar som inte är öronmärkta är mycket viktiga för vår verksamhet. På så sätt kan vi snabbt ge till det område där det just då behövs som mest. Vi har ett stort behov av regelbundna gåvor. Endast 50 kr/mån kan göra otroligt stor skillnad i Theodori, ja, det motsvarar 1/5 av en hel månadslön för de fattigaste! Vi vill gärna utöka medlemsantalet med våra trogna gåvogivare så anmäl gärna medlemskap samtidigt med din gåva! 

Kontakta Torbjörn på info@theodori.se eller sätt in pengarna direkt på vårt pg-konto 30 46 62-0, eller Swish nr 123-006 95 59

På Bethel Girls’ Hostel bor 35 flickor i åldrarna 8-16 år, som med stöd från någon här i Sverige (eller Norge) får möjlighet att gå i skolan och få en utbildning. Faddrarna betalar 300 kr/mån. Pengarna går till mat och husrum, lön till personalen på elevhemmet (en husmor, kock, vaktmästare, och en stödundervisningslärare), skoluniform, annat material och sjukförsäkring. En del av pengarna används till att ge flickorna extraundervisning i de ämnen de är svaga i. 

Flickorna på elevhemmet är inte föräldralösa men kommer från de fattigaste hemmen. De har regelbunden kontakt med sin familj. Familjen får också betala för boendet utifrån egen förmåga, för att själva ta ansvar. Deras insats är runt 20 kr per månad. 

Fadder för skolflicka Kontakta Hanna på fadder@theodori.se  om du önskar bli fadder för en flicka.

Bli fadder för en lärare på skolan
Skolan med ca 450 elever är en friskola där två lärare får statlig lön, men där sju lärare är helt beroende av våra pengar. Vi kan inte ännu ge dem den lön som de är värda, men om fler hjälper oss får de fortsatt en någorlunda lön! Du kan kanske vara fadder för en tredjedels lärare, för 300 kr/mån?

Kontakt

Pg: 30 46 62-0 Swish 123-006 95 59

Adress: 

Föreningen Theodori

Svankärrsvägen 37, 75653 Uppsala

Telefon:  Torbjörn Nilsson (ordf.) 0704-71 89 49
Email adress info@theodori.se