Yrkesutbildning

Skolan har fått en studie och yrkesvägledare (“Career Coach”). Vi har sett det stora behovet av att vägleda eleverna i sitt livsval: att studera vidare eller få en inkomstkälla via lärlingsjobb. Många ungdomar, särskilt unga män, har ingen som helst framtidsvision, och har inte kunnat se att utbildning är uppnåelig. I stället hoppas man på dagersättning på större jordbruk, eller på att migrera till stenbrott och gruvor. Flickorna dras lätt in i en relation efter tian. Man slutar skolan redan efter åttan eller tian och skulle efter det behöva komma till någon lärlingsplats för att bli skickliga i något yrke. Så många som möjligt borde motiveras gå vidare till gymnasium och avsluta efter tolfte klass för att kunna gå vidare. 

Kamal (Mathays Marandi) har 2023 satts in som 50% SYV. Han är mentalt och i utbildningshänseende mycket lämpad för detta. Övriga 50% är han Project Coordinator för byprojekt.