Yrkesutbildning

 Rajkumar Murmu .vår SYO på skolan

Skolan har fått en studie och yrkesvägledare (SYV). Just innan pandemin 2020 installerade vi en ’Student career coach’. Vi har sett det stora behovet av att vägleda eleverna i sitt livsval: att studera vidare eller få en inkomstkälla via lärlingsjobb. Scenariot i byarna är att ungdomar, särskilt unga män, driver planlöst omkring utan någon som helst framtidsvision, och inte har kunnat se att utbildning är uppnåelig. I stället hoppas man på dagersättning på större jordbruk, eller på att migrera till stenbrott och gruvor. Man slutar skolan redan efter åttan eller tian och skulle efter det behöva komma till någon lärlingsplats för att bli skickliga i något yrke. Så många som möjligt borde motiveras gå vidare till gymnasium och avsluta efter 12 e klass för att kunna gå vidare. 

Raju, som ju också är fadderflickornas fotbollscoach och som har lett dem till mängder av cupsegrar, blev vår SYV. Han är mentalt mycket lämpad för detta. Tyvärr fick han en omöjlig start just innan hela samhället och skolan stängde på grund av Corona-pandemin. Men så fort nedstängningen hade en glipa öppen februari 2021 så startade han motivationsarbetet i skolan, som sedan igen stängde dörrarna i mars och fortfarande har stängt (juli 2021).