Om oss

Ändamål

Föreningen Theodori är en ideell, allmännyttig, demokratisk förening, öppen för alla som delar dess vision. FT vill medverka till utvecklingssamarbete i ett fattigt jordbrukarområde i delstaten Jharkhand i norra Indien, där föreningen har sin upprinnelse. FT s ändamål är följande: ”Föreningen Theodori är en kristen förening för utvecklingssamarbete baserad på övertygelsen om att varje människa har lika rätt och värde”

Arbetets huvuddelar  

1. Sidastödda utvecklingsprojekt i byar, 2012-2022.

2. Skolinternatet Bethel för fattiga flickor från omgivande byar, finansierat genom faddrar,

3. Stöd till missionens skola

4. Egenfinansierade byprojekt.