Skolan

Skolan

En bild inifrån ett klassrum på skolan.

Chandrapura Mission Middle School (CMMS) har 450 elever i klass 1–10. Det är den största skolan bland byarna. Två lärare får statlig lön, och skolan får statliga pengar för böcker och skolmat för klasserna 1–8. Övriga sju lärare har kunnat anställas tack vare bidrag från föreningen. De senaste åtta åren har Resebranchens barnfond New Hope gett bidrag till en eller två av dessa lärarlöner.

Jotsna Katun, vår duktiga och hindi- och mattelärare

Vanliga byskolor har bara 1-2 klassrum, 1-2 lärare och två grupper för klass för klass 1-6. Vill man gå vidare så måste man gå/cykla många km till närmaste större samhälle. Bara om man har lite extra i fickan kan man skicka sina barn dit. De flesta går inte vidare utan slutar skolan. Byskolorna har extremt hög frånvaro av både elever och lärare. Motivationen i byarna att satsa på utbildning är kraftigt begränsad av det traditionsbundna jordbrukssamhället. Därför är 85% av bykvinnorna, trots några år i byskolan, analfabeter! En något lägre procent bland männen.

Klockan är 14.00 och eleverna går hem.

För föräldrarna är skolan (CMMS) i stort sett gratis (20 kr/år plus skoluniform 50 kr). Vi har försett skolan med en fond för de fattigaste eleverna som kanske behöver sandaler eller ett extraplagg. Sedan vi fick en donation till datorer så startades datorklass. Klasserna 9 och 10 tar del av detta.  Nära intill Theodori så finns nu också en katolsk engelskspråkig skola– endast tillgänglig för de rikare familjerna, eftersom den inte är gratis.

Skolhälsovården. 

Skolans 450 elever har en daglig närvaro av skolhälsovård. Vår sköterska Eliza är väldigt engagerad för elevernas hälsa. Hon är på plats varje dag. Hon för journal på varje elev. Hälsokontroll för alla elever sker varje år. Hon undervisar i klasserna i förebyggande hälsovård. Tack vare en donation från Resebranchens Barnfond New Hope har man kunnat vaccinera mot difteri/tetanus, tyfoid och MPR (mässling, påssjuka och röda hund) under åren 2014–2019, och detta program planeras även för 2021–2022. 

Dags för vaccinering i skolan.

New Hope sponsrade vaccination av skolbarnen under 2014–2019.

Frånvaro är ett problem, även i vår skola. Kulturmönstret tillåter det. Är det ett evenemang på gång, eller familjeangelägenhet, eller behov att vara till hands, så är det lätt hänt att man inte går till skolan. Sköterskan ska enligt planen följa upp frånvaron och besöka familjen i byn när en elev har haft stor frånvaro. På grund av pandemin har skolrutinerna störts under 2020–2021.

 Flickors mensproblematik har alltid varit ett givet frånvaroproblem. Vi tror att detta, genom vårt riktade projekt (se detta), så småningom ska förändras.

Skoltoaletter har byggt och fyller ett stort behov. Flickor stannar hemma om det inte finns riktiga flicktoaletter. Vi har nu nya fräscha toaletter tack vare New Hope som sponsrade hela projektet med att bygga nya!