Fadderverksamhet

Sen 2008 har vi fyllt internatet Bethel med flickor från avlägsna fattiga byar. Vi ser det som angeläget att framför allt flickor får chansen att utbilda sig. En utbildad flicka blir inte så lätt utsatt för barnäktenskap och för tidig graviditet.

 Pani är en av våra fadderflickor. Du har chans att bli fadder till någon liten flicka med stora behov.
  Två nyutexaminierade flickor.

Fadderskap innebär lång framförhållning eftersom flickorna behöver följas upp till dess de fått en yrkesutbildning.

Våra fadderflickor tar 2 eller 3 års sjuksköterskeexamen, 2 års lärarutbildning, eller dator-utbildning. Nu är 30 färdiga sedan vi startade fadderprogrammet och varje år tillkommer fler, som påbörjar en eftergymnasial yrkesutbildning. Alla som velat har fått jobb (två har av olika skäl stannat kvar i hembyn). Dessa flickor är från allra fattigaste omständigheter och har nu ett yrke och lön.

 Vår nuvarande kapacitet är drygt 50 flickor, 40 på internatet och 10 som gått vidare till sjuksköterske- eller lärarutbildning på annan ort. Vi hoppas även på fler studie- och yrkeslinjer. Vi har 30 examinerade och de allra flesta i jobb! Vilken glädje för så många!

Detta har möjliggjorts genom trofasta faddrar här hemma, som burit ansvar för sin flicka i kanske 10 år. Då flickorna når högre studier, som förstås blir mycket dyrare, har det behövts extrafaddrar per elev. Magnus Thor AB har årligen bidragit till detta. Reseindustrins Barnfond New Hope har ofta och rejält bidragit till skolan och flickhemmet.

Högre studier tror vi är viktigt, för att de ska kunna stå på egna ben. Vägen dit är strävsam. När man väl har fått jobb så lurar faror: ska familjen kalla hem sin dotter till exempel vid sjukdom för att ta hand om hushållet? Kulturen kan dra dem tillbaka till många sådana förpliktelser. Vi ser ständigt nya problemsituationer och försöker reda ut dem i varje enskilt fall.

Varje år ser vi i snitt en flicka hoppa av i klasserna 9–12, för att bilda familj. Men då har de ändå genom sin skolbakgrund vunnit en högre status. Vår erfarenhet är att de gifter sig med någon med högre status i samhället och att de blir medvetna mödrar, som sänder sina barn till skola. De blir förebilder för övriga kvinnor och flickor i byn. Men det hade varit bättre om de hade stannat i programmet och fått ett yrke.

      Miti–hoppade av skolan och gifte sig med hövdingens son. Har man gått i skolan så gifter man sig uppåt.

Vill du bli fadder? Eller extrafadder under 2 år för en i högre studier? Som fadder betalar du 300 kr/månad. Som extrafadder betalar du 200 kr/månad. Om detta fångar ditt intresse kan du bli fadder för en ny flicka, ca 8 år gammal, eller stötta den ursprungliga faddern som extrafadder till en 18-åring som tar högre yrkesstudier, och på så sätt hjälpa henne att hon når ända fram. Kontakta fadder@theodori.se