Styrelsen

Styrelsen

Ordförande
Torbjörn Nilsson 
torbjorn@theodori.se Sjuksköterska. Spenderade tidig barndom i Theodori, återvänder årligen.

Vice ordförande
Maj-Kristin Svedlund. Sjukgymnast, rektor, brinner för utbildning i våra olika projekt. Återvänder 1-2 ggr/år

Kassör
Kristofer Nilsson. Affärsrådgivare på bank. Har studerat juridik och ekonomi.

kassor@theodori.se

Ledamot, sekreterare
Tina Thor. Företagare, har följt med till projekten 3 ggr.

Ledamot
Per-Ulf Nilsson. Född i Indien. Journalist med många års internationellt arbete för SIDA. Har ofta utvärderat våra projekt på plats.

Ledamot

Ellen Brekke Nilsson. Sjuksköterska, jobbar med skolhälsovården, textilbindprojektet, fadderprojektet, återvänder 2 ggr/år till projekten.

Ledamot

Birgitta Nilsson, läkare

Suppleant
Marja Suvanto. Sjuksköterska, ansvarat för vårt skolhälsovårdsprojekt, och åkt med 7 gånger.

Suppleant
Fredrik Almqvist. Arbetar inom kyla. Gift med Hanna och de initierade fadderprojektet.
fadder@theodori.se 

Suppleant

Vaike Nilsson. Arbetsterapeut

Bokföringsansvarig
Sture Söderberg. Sture är godkänd revisor och hjälper oss med bokföringen (sitter ej i styrelsen)