Styrelsen

Ordförande
Torbjörn Nilsson 
Sjuksköterska. Spenderade tidig barndom i Theodori, återvänder årligen.
torbjorn@theodori.se
Ledamot
Ellen Brekke Nilsson. Sjuksköterska, jobbar med skolhälsovården, textilbindprojektet, fadderprojektet, återvänder 2 ggr/år till projekten.
Vice ordförande
Maj-Kristin Svedlund.
Sjukgymnast, rektor, brinner för utbildning i våra olika projekt. Återvänder 1-2 ggr/år
Ledamot
Kristofer Brekke
Ledamot
Per-Ulf Nilsson. Född i Indien. Journalist med många års internationellt arbete för SIDA. Har ofta utvärderat våra projekt på plats.
Ledamot, sekreterare
Tina Thor. Företagare, har följt med till projekten 3ggr.
Ledamot
Birgitta Nilsson, läkare
Ledamot
Fredrik Almqvist. Gift med Hanna och de initierade fadderprojektet.
fadder@theodori.se 
Suppleant
Vaike Nilsson. Arbetsterapeut


Bengt Svedlund
Suppleant
Musiklärare, kantor
Är ofta med på resorna till Theodori