Styrelsen

Ordförande
Torbjörn Nilsson 
Sjuksköterska. Spenderade tidig barndom i Theodori, återvänder årligen.
torbjorn@theodori.se
Ledamot
Ellen Brekke Nilsson. Sjuksköterska, jobbar med skolhälsovården, textilbindprojektet, fadderprojektet, återvänder 2 ggr/år till projekten.
Vice ordförande
Maj-Kristin Svedlund.
Sjukgymnast, rektor, brinner för utbildning i våra olika projekt. Återvänder 1-2 ggr/år
Kassör
Kristofer Nilsson. Affärsrådgivare på bank. Har studerat juridik och ekonomi.
kassor@theodori.se
Ledamot
Per-Ulf Nilsson. Född i Indien. Journalist med många års internationellt arbete för SIDA. Har ofta utvärderat våra projekt på plats.
Ledamot, sekreterare
Tina Thor. Företagare, har följt med till projekten 3ggr.
Ledamot
Birgitta Nilsson, läkare
Suppleant
Fredrik Almqvist. Arbetar inom kyla. Gift med Hanna och de initierade fadderprojektet.
fadder@theodori.se 
Suppleant
Vaike Nilsson. Arbetsterapeut
Ekonomi / bokföring
Sture Söderberg. Sture är godkänd revisor och hjälper oss med bokföringen