Skolhälsovård

Skolans 450 elever har en daglig närvaro av skolhälsovård. Vår sköterska Eliza är väldigt engagerad för elevernas hälsa. De senaste åren, 2014-2018 har vi vaccinerat, inte fullt ut men viktiga tyfoid, MPR, tetanus. Ett bidrag från Resebranchens Barnfond New Hope möjliggjorde det! Frånvaro är ett problem, även i vår skola. Kulturmönstret tillåter det. Är det […]