Theodoricentret


Arbetet på Theodoricentret består av fem delar

Kyrkan

Sjukhuset

TRDP

Skolan

FlickinternatetByarna

De byar som nås av Theodoriarbetet har en befolkning av ca 50 000. 71% i dessa byar är santaler eller paharias—två urbefolkningar med var sitt språk. Santalerna är den största urbefolkningen i Indien. Dessa lever av sina risskördar, från fält som brukas oftast på traditionellt vis med en oxe. Tilläggsnäring kan vara korgtillverkning, smide och reptillverkning,  men 93% är beroende av jordbruket. Dock får bara 15% tillräckligt från sina fält för att klara hela årets behov. 83% får bara en risskörd, under regnperioden. ¼ av dessa får också en skörd av senapsfrö (görs till matolja).


Bristen på mat tvingar 80% av familjerna in i skuld hos skrupellösa procentare, och till att migrera till gruvindustrin, vilket tvingar familjerna att splittras.


Läs och skrivkunnigheten är fortfarande mycket låg, männens 32%  kvinnornas  16%. Detta utsätter dem än mer för exploatering.


Landskapet

Santalernas landegendomar är skyddade av lagen, men ändå sker försäljning av land till andra folkslag. Santalledare ser detta som en stor fara för santalfolkets identitet och fortsatta existens.


Santalfolket var en gång mycket beroende av jakt, i stora skogsmarker, men har själva skövlat skogen. Det mesta av urskogen är borta till förmån för risfält, som alltså bara brukas för en skörd. Mycket mark har också blivit oanvändbar. Trädplantering är verkligen nödvändigt.


Boskapen går fritt och betar av allt grönt. Den är en kapitalvara som säljs i nödlägen. Själva äter santalerna varken ko eller get annat än vid stora fester. Alla har höns, men äggen är inkomstkälla och säljs på marknaden, de är för dyra för att ätas. De flesta äter enbart ris och dal (linsstuvning). Vitaminbrist leder till bristsjukdomar och defekter på de nyfödda.


Kvinnorna

Traditionellt är kvinnans position helt underkastad mannens och kvinnorna tar inte del i beslutsprocesser. Vid skilsmässa har kvinnan inte ens rätten till sina barn, eller ägodelar. Hon står traditionellt utan egen ekonomisk status. Kvinnorna är utsatta för både social och ekonomisk orättvisa.


Hälsotillståndet

Det råder stor okunnighet t ex om att förebygga epidemier. Traditionell läkekonst slår ofta fel med vådliga konsekvenser. Svåra epidemier såsom malaria, leishmaniasis, Tyfoid, diarré, Tbc, mask (som leder till dödlig anemi) är ständigt närvarande.


Den statliga hälsovården är mycket ojämn, och därför är Theodorisjukhuset och TRDPs (Theodori Rural Development Project) hälsoarbete högst nödvändigt.

 

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!