Styrelsen

Information om och mailadress till alla styrelsemedlemmar kommer snart!


Ordförande
Torbjörn Nilsson f-52

torbjorn@theodori.se

Sjuksköterska. Spenderade tidig barndom i Theodori, återvänder årligen.


Vice ordförande
Lena Sahlberg f-51

Tandläkare med ansvar för tandvårdsprojektet. Återvänder varje år till Theodori. Medlem i Miljöutskottet.


Kassör

Kristofer Nilsson f-80

kassor@theodori.se

Arbetar på bank och har studerat juridik och ekonomi. Har hand om föreningens ekonomi.


Bokföringsansvarig

Sture Söderberg

Sture är godkänd revisor och hjälper oss med bokföringen


Sekreterare
Ellen Nilsson f-52

info@theodori.se
Sjuksköterska.


Ledamot
Per-Ulf Nilsson f-50

Journalist med många års internationellt arbete för SIDA.


Ledamot
Hans Ehlin

Elektriker, byggare och mångsysslare. Har speciellt öga för det materiella behovet i Theodori.


Ledamot
Daniel Nilsson f-46

Författare. Växte upp på Theodoricentret.


Ledamot
Tina Thor f-62
Egen företagare.


Suppleant
Maj-Kristin Svedlund f-45
Pensionerad rektor. Talar stamspråket santali.


Suppleant
Marja Suvanto
Sjuksköterska, ansvarar för vårt skolhälsovårdsprojekt


Suppleant
Fredrik Almqvist f-82
fadder@theodori.se

Arbetar som kylmontör. Har tillsammans med Hanna hand om fadderverksamheten i föreningen.
 
pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!