Sponsra ett skolbarn

Barnen är byarnas framtid!
Det kostar inget att gå på Theodoriskolan, men föräldrarna måste stå för kostnaden för sandaler, två skoluniformer och kofta för vintern. För många av byinvånarna är denna kostnad för stor.


Som sponsor av ett skolbarn betalar du 100 kr per år och barn. Du hjälper då ett barn i en närbelägen by att inte hindras i sin skolgång.

Teckna dig gärna för flera barn, för 100 kr/mån kan du till exempel sponsra tolv barn!


Pengarna du ger går direkt till detta ändamål. Vi kan dock inte förmedla ett personligt sponsorskap där du får namnet på barnet.


Kontakta Torbjörn på info@theodori.se eller sätt in pengarna direkt på vårt konto 30 46 62 - 0, märk inbetalningen sponsring av skolbarn.


tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!