Skolan
Vid centret finns en skola för barn i klass 1-10, med 450 barn.  Lärarna har goda kvalifikationer. De statliga byskolorna i dessa områden har ofta en sporadisk verksamhet och dåligt kvalificerade lärare (om alls några!). I det perspektivet är detta en mycket bra skola, och ett vettigt alternativ för byarna. En ny katolsk skola med 100 barn  ligger två stenkast ifrån Theodori och tar också upp barn från området.


Fyra av de tio lärarna på Theodoriskolan får statlig lön, de övriga sex avlönas av vår förening.


Barnen är dessa byars framtid, och därför behöver denna skola uppmuntran, kunskapsutbyte och stärkande av undervisningen, och mer pengar till vissas löner och till böcker och skoluniformer. Förutom att vi startat fadderverksamhet (se Flickinternatet), vill vi omedelbart starta en sponsorverksamhet för de närbelägna byarnas fattigaste barn, som inte har råd till skoluniformen och böckerna, kostnaden är ca 100 kr per år och barn.


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!