Sjukhuset      

Theodori Christian Hospital


Det som på 50-talet var en enkel dispensär växte sig till ett större och större sjukhus med svenska Sida-pengar, kanaliserade genom Metodistkyrkan i Sverige. Sedan början av 80-talet står där ett sjukhus med 75 bäddar. Dr. Murmu var stort sett ensam läkare i 40 år från 1972, Metodistkyrkan i Sverige var ensam kanal för alla pengar till sjukhuset fram till 2002. Sedan -04, har vi, först rent privat, och nu som förening, kunnat bistå med pengar.

Behovet av detta sjukhus är stort. Lokalbefolkningen har inte mycket att välja mellan—den statliga hälsovården är mycket bristfällig. Akutsjukvård såsom operationer, kejsarsnitt existerade bara här på Theodori så länge Dr Murmu verkade. Han var/är en mycket skicklig kirurg, ensam i sitt slag på tiotals mil. Han har räddat tusentals människor! Nu saknar sjukhuset detta, men vi har lyckats få en hyrläkare att vara där 2 dar i veckan.

Lokalbefolkningen är så pass fattig att den drar sig i det längsta för att komma till sjukhuset. Eftersom sjukhuset inte har tillräckligt med pengar tar man avgifter: 2,25 kr per natt. Den fattiga befolkningen drar sig för att betala ens det. Man går först istället till medicinmannen eller trollkarlen, som man har en närmare relation med, och tyvärr innebär det att många dör i onödan

Att sjukhuset måste få fortsätta är uppenbart när man betänker att det inte finns något annat alternativ för byarna i området.

Sjukhuset, anser vi, bör framöver satsa mer på förebyggande hälsovård ute i byarna.  Idag kommer många med tbc, malaria, leishmaniasis, och man skulle hellre försöka förebygga såna sjukdomar. Därför går nu sjuksköterskorna ut i byarna med undervisning om hälsa och hygien.


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!