Ett nödrop för sjukhuset!

Som du kan läsa i våra övriga artiklar på denna hemsida så har sjukhuset en alldeles unik och avgörande betydelse för tiotusentals bybor runt om Theodoricentret. Nu behövs brådskande hjälp med finansieringen  för omdaningen av Theodori Christian Hospital.

Kort historik

Det som började med en sjukstuga på 50-talet, med den norska sjuksköterskan Björg Naess, utvecklade sig till ett regelrätt sjukhus på sjuttitalet i samband med att den första permanenta läkaren Dr. Stephan Murmu kom 1972. SIDA och Metodistkyrkan i Sverige stod sedan bakom nybyggnationen av ett ännu större sjukhus med 75 bäddar som invigdes 1980.

Dr. Murmu fortsatte troget fram till 2010. Vissa perioder hade han stöd av en andra läkare, men de senaste tiotals åren var han ensam läkare. Dr.  Murmu är en mycket skicklig kirurg och har fått arbeta under ganska primitiva omständigheter. Han har räddat tusentals människor från en säker död.

Arbete utfördes även ute i byarna periodvis. I tätorten Maheshpur tre kilometer bort inrättades en poliklinisk central, främst för mödravård och vaccinationer.

Fram till 2002 erhöll sjukhuset bidrag från bl.a. Sida, Läkarmissionen och Metodistkyrkan i Sverige.

Nuvarande situation

Sjukhuset går absolut på fälgarna sedan 2002. Det finansiella bistånd de regelbundet hade fått från Sverige minskade mycket kraftigt. Sjukhuset fick i stort sett finansiera sig självt så gott det gick. Hade inte vi privat 2004-2006, och sedan genom den nybildade Föreningen Theodori 2007 och framåt, stöttat ekonomiskt, så är det troligt att sjukhuset hade stängt.

När vi  (Torbjörn och Ellen Nilsson, båda sjuksköterskor) kom dit 2004 och stannade 3½ månad okt-feb, så blev vi själva övertygade om sjukhusets absoluta existensberättigande. Vi såg de trofasta medarbetarna, den kärleksfulla behandlingen av patienterna. Vi såg de förhärskande sjukdomarna. Vi såg också behovet av omstrukturering för att passa in i modernt biståndstänkande, så att kanaler av bistånd skulle kunna öppnas.

Vi gick i bräschen för att sjukhuset skulle genomgå en omstrukturering via den mycket professionella organisationen CMAI (Christian Medical Association of India). CMAI är den stora sammanbindande ideella organisationen, 100 år gammal, för de flesta f.d. missionssjukhusen i Indien, samt för de f.d. missionsuniversiten inom medicin. Med finansiering från MKS kunde CMAI lägga den första grunden för en analys av sjukhusets status och behov. Detta pågick under 2007-2008.

Du kan läsa deras rapport Evaluation report CMAI här.

Sammanfattning av rapporten

1.Det ställs fast att det i trakten finns ett skriande behov av detta sjukhus. Att det som myndigheterna själva erbjuder inte på långa vägar räcker.

3.Att ett gott arbete pågår.

5.Att, för att sjukhuset ska kunna dra in egna medel i framtiden, bör de tjänster sjukhuset erbjuder även attrahera de mer privilegierade i tätorterna. Därför borde sjukhuset uppgraderas.

6.Minst två nya läkare, av olika kön, bör nyanställas.

8.Operationsstugan måste moderniseras. Personalen skickas på fortbildning.

10.Sjukhusets personal måste komma ut ännu mer till byarna med primär- och preventiv vård.

12.Dr Murmu är lite drygt 70 år. Den dag han slutar  måste två nya läkare ha infunnit sig och hela denna process vara igång. (Kommentar: Nu 2011 finns ingen fast läkare, utan en inhoppande läkare på timmar)

Men varför kan inte myndigheterna själva finansiera detta?

CMAI är pessimistisk vad gäller erhållandet av stadigvarande support från myndigheter, även om man tittar på sådana möjligheter också.

Det finns en viss politisk motvilja att ge bidrag till privata sjukhus. Ibland utlovas ett program för t.ex. utraderandet av en epidemi men det brister i genomförandet.

Ja, men räcker inte myndigheternas sjukhus?

Vi har studerat vad som erbjuds i tätorten. I Maheshpur finns en vårdcentral med 6 bäddar. Visserligen planeras nu en större inrättning, så läget kommer att förbättras inom några år, kanske 2015. I Pakur, 30 km bort, som är största tätorten, finns ett subdivisions-sjukhus med 20 sängar, plus 10 bäddar på tb-avdelningen (på en halv miljon invånare i kommunen). Vi har besökt Pakur-sjukhuset. De har 10 specialister som tyvärr sällan tar hand om patienter på sjukhuset, utan bedriver egen praktik på stan. Vi såg ett fåtal patienter. Standarden på sjukhuset var mycket, mycket låg.

Vill du va med och rädda TCH?

Utan att vi i Skandinavien och förhoppningsvis människor också i andra länder bistår med pengar till den nödvändiga omdaningsprocessen,så är TCH:s dagar räknade. Dr Murmu slutade 2010, och sen dess har verksamheten sakteliga trappats ned! Den läkare som efterträdde Murmu slutade i april 2011 pga sjukdom. Den 24 sep 2011 bestämdes att en ny läkare kommer in på deltid/timmar, men först i april 2012 började han, 2 dagar i veckan, och detta pågår.

Hur mycket behövs?

Vårt bidrag just nu är lite drygt 100 000 kr/år, och det räcker bara till bidrag till vars och ens minimilön, samt lite till bilen och övrigt, och för att sjukhuset inte ska ramla ihop. Det skulle behövas 5-10 gånger mer för att bedriva sann sjukhusverksamhet. Men vi har styrt det till att de gör nytta på billigaste sätt. Vi har också menat oss se tidens tecken att den samhälleliga vården så sakteliga utökas, vilket vi vill samarbeta med. Men aldrig kommer samhällets vård kunna ersätta TCH. Om TCH utraderas, så kvarstår ett stort , stort gap i omsorgen av de sjuka. Men om några år, då Head Nurse Usha går i pension, vad har vi då för eldsjäl? Vi vet inte. Så låt oss verka medans dagen varar...De närmaste åren vill vi rädda många liv, inte en institution.

Kan du eller ditt företag, eller din förening, lova ett visst belopp?

Kontakta Torbjörn på info@theodori.se.

Sänd din gåva till föreningens pg-konto 30 46 62-0 , ange vad gåvan avser.


tillbaka till Hur du kan hjälpa

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!