Sjukhuset


Vår förening vill utgöra ett stöd i arbetet att vidmakthålla och förbättra en god sjukvård för byarna. Som du läser under Theodoricentret så är detta sjukhus livsavgörande för tusentals fattiga.

Sjukhuset är i en omdaningsprocess. Sista åren har varit mycket krisartade finansiellt. Vi har stöttat privat sedan -04, och sedan föreningen bildades har vi kunnat skicka ca 40 000 kr/år, men utökats till 100 000/ år 2012 och 2013.  Detta är tyvärr alltför lite för att driva ett sjukhus, (men upplevs som 1 mkr i deras penningvärde).  Men från att ha varit i ett paralyserat tillstånd så har de nu börjat kliva ur gropen och gå ut i byarna med hälsoundervisning och ge hälsovård, samt skapa nytt förtroende. Den instruktion vi har gett dem är att opartiskt hänvisa sjuka antingen till sitt sjukhus eller till den kommunala hälsovården. Tidigare har patienten varit inkomstkällan, men nu bidrar vi till allas minimilön så de kan arbeta mer opartiskt, och mera bli ett komplement till den kommunala sjukvården. Att sjukhuset behövs är helt klart, den kommunala tjänsten är förfärande ofullständig.

Du kan läsa vidare om sjukhuset under Ett nödrop för Theodorisjukhuset.

Vårt stöd till sjukhuset har fått en kraftig uppmuntran från Kristallenkliniken åren 2006-2010.

Tandläkare Lena Sahlberg följde med första gången 2006. Det upprättades en tandklinik inom sjukhuset och under en vecka togs patienter emot för grundläggande tandvård. 240 st hanns med den veckan. Samtidigt tränades sköterskorna och läkaren upp i ämnet så att de kan bedriva grundläggande tandbehandling ut över året.

Lena har varit med 5 år i rad och stärkt tandkliniken och etablerat tanken på tandhälsovård i befolkningen. Tusentals barn har, inte bara en gång, fått tandhälsoundervisning och fått en tandborste. Föreningen följer upp detta arbete årligen, och har fört in tandhälovård inom konceptet för skolhälsovård.


Ljus i tunneln för sjukhuset?

Som du kanske vet satsar vi extra mycket pengar på sjukhuset 2012-13. Om du inte är informerad, så läs nyhetsbreven som du kan klicka in dig på.

Den nye administratören Roshan jobbar för att utverka mer befogenheter för sjukhuset att kunna ta emot delstatliga subsidier och sjukvårdsprogram.

Sjukhuset har nu en allmänpraktiserande doktor som kommer 2 dar i veckan. Han kan utföra smärre kirurgiska ingrepp, men inte kejsarsnitt.

Det ser fortfarande dystert ut för dess framtid som regelrätt sjukhus. Vi som förening blickar inte enbart till dess intressen. Huvudsaken är att adekvat sjukvård erbjuds befolkningen, vare sig på det sjukhuset, eller inom kommunens ramar, men vi tror att Theodori-sjukhuset kan vara en väsentlig del, för all framtid, bara det läggs på rätt nivå. Vi vill som förening fortsätta stödet.


tillbaka


 
pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!