TRDP


Du läser om TRDP under Theodoricentret.


2007-2013 hade vi i samarbete med TRDP ett bevattningsprojekt i de tre närmaste byarna.

Projektet utgick, såsom alltid är fallet med TRDP, från vad bybefolkningen själva ville se gjort när det gäller bevattning. TRDP är väldigt duktiga på just att inte ta över och kränga ett projekt över huvet på byarna, utan utgå från en stärkt bygemenskap och organisering.

Projektet utgick från befintliga vattendammar som inte gav önskat resultat. Dessa förstärktes och byggdes på. Målet var en andra skörd på fälten, inte bara helt intill, utan nu även längre ifrån dammarna. Arbetet lades upp så att kvinnorna organiserades, ungdomarna också, i tillägg till jordbrukarna och byledarna, för att bilda grundlag för vidare samarbete med byarnas totala befolkningsstruktur, inför framtida samarbetsprojekt.

Vi är stolta över att ha en så kompetent samarbetspartner i TRDP med 50 års erfarenhet.

Resultatet? Så här 6 år senare kan vi glädjas över att väldigt mycket av projektinnehållet förverkligades. Dammarna blev renoverade, höll mycket mer vatten, räddade många skördar då monsunen slog fel, gav, och ger många år till, utökade fält för en andra skörd. Detta ger ökat kapital i jordbruksfamiljernas fickor.

Men dessutom, som också var en del av projektet, ett intensifierat samarbete inom byarna, bättre sammanhållning, problemlösning och stärkande av den demokratiska processen. Barnen undevisades om miljöhänsyn, och lärdes att planera fruktträd samt vårda dem.

Kvinnorna organiserades i Self Help Groups, där de kunde samla kapital och satsa på bl a grisuppfödning och grönsaksodling.


Här finner du den senaste rapporten om dammprojektet.


Läs vidare under Byutvecklingsprojektet.


tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!