Folkhälsa      

Föreningen arbetar kontinuerligt med det som kan benämnas folkhälsa. Konkret innebär det att vid varje resa och i alla projekt ingår folkhälsotanken på ett eller annat sätt.

Vid sjukhuset

Det som tandläkare  Lena Sahlberg blev ett mönster för, har förts vidare i andra expertteams arbete. Läkare och barnmorskor har utbildat sjukhusets sköterskor under flera teamresor.

I tätorten Maheshpur

Vi vill arbeta med folkhälsa med så vitt perspektiv som möjligt. Därför tog vi steget in i Maheshpur som är det kommunala centret 3 km bort. Januari 2011 kunde vår läkare Annika Grönberg och vår barnmorska Britta Alexandersson undervisa kommunens samtliga barnmorskor och undersköterskor vid ett endagars seminarium. Vi hade velat att det hade varit längre, men det var första steget i en viktig fas.

Tanken är att kunna fortsätta denna dialog, som förhoppningsvis ska bli en stark koppling mellan kommunens och myndigheternas representanter inom hälsovård och svenska experter.

I skolan

Skolans hälsovård sköts av sjukhusets sköterskor, som dagligen spenderar tid där. Tidigare fanns ingen skolhälsovård. Nu följs varje elev upp hälsomässigt! Sköterskorna undervisar dessutom eleverna inom hälsa, kost, och förebyggande av sjukdomar. Varje elevs hem besöks i byarna, som  ett led i sköterskornas byhälsovård.

Dessutom har vi infört det s.k. Child-to-Child-konceptet: 30 frivilliga utbildades och följdes upp i hälsovårdsundervisning. Dessa elever för kunskapen vidare till andra elever, skolor och byar. Tanken är att det är svårt att förändra en befolknings beteende, annat än genom de unga krafterna.

Inom TRDP och byprojektet

Inom ramen för byprojektet, som hittills varit ett bevattningsprojekt, kommer folkhälsan att framtona under projektåret 2014. Redan 2011 inkluderades renovering av dricksvattenbrunnarna. Bakteriologisk test togs på 10 brunnar, där en av dem befanns vara infekterad, och sattes i karantän. Betonglocken och omgivningen runt dessa brunnar renoverades för att säkerställa en god hygien.

Hur byprojektet utvecklas var god se framtida projekt


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!