Miljö
         En tidig morgon på fältet utanför Theodoricentret. Trädet till

         vänster är spetälsketrädet.


Föreningen Theodori vill i sitt arbete värna om miljön, både lokalt och globalt. Många miljöproblem, som den globala uppvärmningen, slår hårt mot människor i fattiga länder, så som de i Theodori-området.


Material vi har med oss till Theodori påverkar miljön. Hur vi transporterar oss när vi reser till Indien och när vi reser runt i landet har även det en miljöpåverkan. Vi kan genom att stödja specifika områden och genom att tänka på hur vi arbetar både här hemma och i Indien minska negativa effekter på miljön.


För att minimera vår negativa miljöpåverkan arbetar vi just nu med en miljöpolicy.


För frågor kring denna, kontakta Hanna på fadder@theodori.se

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!