LogotypenFöreningens logotyp föreställer spetälske-trädet. Spetälsketrädet är ett stort träd ute på fältet utanför Theodori där Maj Nilsson och Björg Naess startade behandlingen av de spetälska på 1950-talet. Trädet står där än idag som det största av alla träd i trakten.


För oss symboliserar trädet en kontinuitet i den vision som fanns redan för 60 år sedan, kärlek och arbete för de utsatta, sjukvårdsengagemang, samling för planering (santalerna samlas under ett träd för sina byråd), trädplantering och miljöförbättring.
           Maj Nilsson med de leprasjuka under spetälsketrädet

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!