Kyrkan


        Familjerna samlas i kyrkan


Den kristna tron bland santaler är 140 år gammal. Santalerna, och annan urbefolkning, visade sig vara ovanligt mottagliga för det kristna budskapet. Skandinaviska missionärer arbetade här under ca 100 år, och hela Theodori Extension Center startades av  metodistmissionärerna från Sverige, Sten och Maj Nilsson. Efter mycket byggande långt ute i den avlägsna byn invigdes centret 1952. Visionen var redan från början att byarna skulle resa sig från fattigdomens onda cirkel.


Metodistkyrkan vid centret utgörs av cirka 500 medlemmar, från de omkringliggande byarna. De kristna dekorerar gärna utsidan av sina lerhyddor med ett stort kors på väggen. Antalet kristna växer, inte bara genom den biologiska tillväxten. Förutom denna kyrka så har den katolska kyrkan verksamhet runt omkring och bedriver skola och lärarseminarium. Kristna samlas inte bara i kyrkan, utan då och då även i hemmen. De lever för det mesta i fred med övriga i byarna. Ibland utsätts isolerade kristna för trakasserier av fientliga grannar, t ex kan de hindras att bruka alla sina tegar, eller boskap föses ut på deras åkrar för att äta upp säden för dem, vilket leder till svält.


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!