Kontaktuppgifter


Pg: 30 46 62-0 


Föreningen Theodori

Bellmansgatan 48
754 26 Uppsala


Telefon Torbjörn Nilsson (ordf)

018-31 52 84

0704-71 89 49


För kontaktuppgifter till styrelsens övriga medlemmar se Styrelsen 
pg-konto
30 46 62-0

Du kan påverka!