Ideologi


Föreningen Theodoris grundvärderingar

  1. -FT vill medverka till utvecklingssamarbete, framför allt i norra Indien, där den har sin upprinnelse.

  2. -FT är en allmännyttig, demokratisk förening, obunden till någon annan.

  3. -FT styrs enligt sin ändamålsparagraf: ”Föreningen Theodori är en kristen förening för utvecklingssamarbete baserad på övertygelsen om att varje människa har lika rätt och värde.”


Föreningen Theodoris ekonomiska policy

  1. -FT är en ideell demokratisk förening, öppen för alla som delar dess vision.

  2. -Dess ekonomi baseras på gåvor. Allt arbete sker gratis.

  3. -För närvarande bedrivs ingen inkomstbringande verksamhet.

  4. -Vi betalar själva flygresor och vistelse i Indien.

  5. -Målet är att allt arbete görs så kostnadsfritt som möjligt.


Eftersom allt arbete sker på frivilligbasis så kan vi hålla administrationskostnader på ett minimum.  Även framöver kommer vi gott och väl kunna hålla dessa kostnader långt under 10 %. F.n. ligger det på mindre än två procent av budgeten!

 
pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!