Flickinternatet


Flickinternatet har stått nästan tomt, men inte längre!

I flera år stod huset tomt och stängdes helt 2007. Detta berodde på familjers dåliga ekonomi.

Vår vision har varit att  fylla det med 50 behövande flickor, som annars skulle stannat upp i sin utbildning vid 12 års ålder och gifts bort! Och så, februari 2008, var det som moget att agera. Den 14e april anlände 30 byflickor till elevhemmet, faddrade av 30 personer här hemma i Sverige! Allt gick så fantastiskt snabbt och bra! Ett år senare anlände ytterligare 12 flickor, och 2013 fem till.

Att satsa på flickors undervisning har visat sig ha många fördelar.

Bakgrunden är att en stor mängd hushållsgöromål, som att ta hand om småsyskon, städa, laga mat och hämta vatten, är många flickors lott. Flickorna får inte tid att leka och deras skolgång försvåras. Fattiga familjer har ofta inte råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras pojkarnas utbildning framför flickornas. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i sina flickor eftersom de ska giftas in i en annan familj. Efter att de gift sig kommer de inte att kunna bidra med något till sin “barndomsfamilj”, vilket gör att det anses onödigt att spendera pengar, tid och kraft på döttrarna.

Forskningen visar att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett samhälles ekonomi. Utbildade kvinnor föder generellt färre barn och har större möjligheter att klara sin familjs försörjning samt förstår vikten av skola och sänder sina barn till skolan.


Läs mer om flickinternatet här.


Tillbaka

pg-konto
30 46 62-0Kontaktuppgifter.html

Du kan påverka!