BakgrundshistoriaÅr 1947 kom Sten och Maj Nilsson med två barn till Indien, utsända av Metodistkyrkan i Sverige. Tanken var inte att själva starta något nytt projekt. Men vid ett besök i nejden kring dessa byar 1947 fick Sten en stark upplevelse av Guds kall att börja bygga ett center som skulle hjälpa santalfolket till både kropp och själ. Med bara sin brors penninggåva började han, och fick så småningom stöd även från Metodisterna i Sverige och USA. 

1952 invigdes Theodori Extension Centre. Här skulle bybefolkningens andliga, fysiska och sociala behov tillgodoses. Där stod, under ledning av den norska sjuksköterskan Björg Naess, en dispensär redo att ge medicinsk hjälp och mödravård. Ett center för leprasjuka. En skola för barnen. 1956 invigdes Theodori Rural Development Project, ett center för jordbruks- och byutveckling. 

1958 åkte familjen Nilsson hem. Arbetet fortsatte dels med inhemsk personal, dels av europeer och amerikaner, under 60 och 70-tal. Speciellt skall nämnas sjuksköterskorna Björg Naess, Beryl (”Bill”) Sketchley och amerikanen George Somers. Under den tiden gjorde alla delar av arbetet stora framsteg. Ett sjukhus startades med hjälp av Sida-pengar. Förutom sjukhuset drevs två polikliniker. TRDP gjorde stora framsteg i att hjälpa byarna med brunnar, vägar, förbättrade metoder, förebyggande hälsovård. 1992 togs arbetet för handikappade barn, CRPC, upp. En skola för 450 barn startades tidigt, klass 0-10. Ett flickinternat  byggdes på 80-talet, för 40 flickor.