Flickors och kvinnors mensproblematik

Över hela världen har organisationer uppmärksammat problemet för kvinnor att få adekvat mensskydd.

Kortfattat kan sägas att i vår lokala kontext så kunde vi inte komma fram till någon annan hållbar lösning än mensskyd i flergångs- textil.

Vi introducerar det nu 2019 i klass 6, och varje sjätteklass får framöver erbjudandet att köpa ett paket med 7 textilskydd för en mycket billig penning. Detta är under utveckling. Den lokale skräddaren syr dem efter vårt mönster. Resebranchens barnfond New Hope sponsrar detta de närmaste åren!

Skolflickor som i grupp får titta på flera alternativa mensskydd.
Hela familjen skräddare deltar i produktionen av färgglada textilbindor

Kvinnorna i byarna

Vi har ännu ingen färdig lösning för kvinnorna i byarna. Dock ser vi bara en lösning, nämligen textilvarianten, som kan tvättas och användas otaliga gånger. Det gäller bara att förankra det hos kvinnorna, samt ha den smartaste produktionen av dem. Blir det dyrt så kommer vi inte lyckas. Kvinnor måste kunna se det lönsamma i det hela.

Traditionellt använder kvinnan en tygtrasa. Detta är gratis, men inte tillräckligt bra.