Hur du kan hjälpa

Hur Du kan hjälpa

Det finns flera olika möjligheter för dig att stödja arbetet i Theodori. Behoven är stora, och även en liten gåva gör skillnad!

Alla pengar du ger går direkt in i arbetet i Theodori.

Bli medlem

Föreningen Theodori är en förening för alla som delar vår vision. Vi vill gärna ha fler aktiva medlemmar som hjälper oss att utforma vårt arbete och att komma med idéer hur vi på bästa sätt kan stödja arbetet i Theodori.

Kontakta Kristofer på kassor@theodori.se för att bli uppskriven på medlemslistan. Pengarna sätter du in på vårt postgirokonto 30 46 62-0.

Att bli medlem ger inga som helst förpliktelser, utan du visar bara med ditt medlemsskap att du sympatiserar med vad vi gör.

Dessutom ger det möjligheten att kunna påverka vårt arbete med din röst, eftersom vi är en demokratisk förening med diskussionsmöjligheter och årsmöte.

Medlemskap kostar 125 kr/år, eller 199 kr för en familj/par. Då kan du påverka vår inriktning genom medlemsmötet, som är i april/maj varje år. 

Om du skickar en gåva på 125 kr eller mer så kanske du lika gärna vill teckna dig som medlem, genom att meddela det på din gåva. Skriv ”bli medlem”, för du blir inte automatiskt medlem, bara om du skriver så.

Kontakta Kristofer på kassor@theodori.se 

Öppen gåva

Pengar som inte är öronmärkta är mycket viktiga för vår verksamhet. På så sätt kan vi snabbt ge till det område där det just då behövs som mest. Vi har också stort behov av regelbundna gåvor. Endast 50 kr/mån kan göra otroligt stor skillnad i Theodori, ja, det motsvarar 1/8 av en hel månadslön för de fattigaste! Vi ser gärna att du som vill ge till föreningen, och som ger minst 125 kr, med den gåvan meddelar att du vill bli medlem! Vi vill gärna öka medlemsantalet med våra trogna gåvogivare! Fast du blir bara medlem om du uttrycker det vid gåvogivandet.

Kontakta Torbjörn på info@theodori.se eller sätt in pengarna direkt på vårt pg-konto 30 46 62-0, eller Swish nr 123-006 95 59

Faddra en flicka på elevhemmet(clickable)
På Bethel Girl’s Hostel bor ca 40 flickor i åldrarna 8-16 år, som med stöd från någon här i Sverige (eller Norge) får möjlighet att gå i skolan och få en utbildning. Faddrarna betalar 260 kr/mån. 

Pengarna går till mat och husrum, lön till personalen på elevhemmet (en husmor, kock, vaktmästare, och en stödundervisningslärare), skoluniform, annat material och sjukförsäkring. En del av pengarna används till att ge flickorna extraundervisning i de ämnen de är svaga i. 

Flickorna på elevhemmet är inte föräldralösa, de har regelbunden kontakt med sin familj. Familjen får också betala för boendet utifrån egen förmåga, för att själva ta ansvar. Deras insats är runt 20 kr per månad. 

Kontakta Hanna på fadder@theodori.se 

Faddra en lärare på skolan
Skolan med ca 450 elever är en friskola där två lärare får statlig lön, men där sju lärare är helt beroende av våra pengar. Vi kan inte ge det som de är värda, än så länge, men om fler hjälper oss får de fortsatt en någorlunda lön! Du kan kanske vara fadder för 1/3 lärare, för 300 kr/mån?