Ideologi

Föreningen Theodoris grundvärderingar

FT vill medverka till utvecklingssamarbete, framför allt i norra Indien, där den har sin upprinnelse. 

FT är en ideell, allmännyttig, obunden demokratisk förening, öppen för alla som delar dess vision.

FT styrs enligt sin ändamålsparagraf: ”Föreningen Theodori är en kristen förening för utvecklingssamarbete baserad på övertygelsen om att varje människa har lika rätt och värde.”

Föreningen Theodoris ekonomiska policy

Dess ekonomi baseras på gåvor. Allt arbete sker gratis.

Vi bedriver ingen inkomstbringande verksamhet.

Vi betalar ur egen ficka flygresor och vistelse i Indien (undantaget vårt sidastöttade projekt)

Allt arbete görs så kostnadseffektivt som möjligt.

Eftersom allt arbete sker på frivilligbasis så kan vi hålla administrationskostnader på ett minimum. Den ligger på mindre än två procent av årsomsättningen!