Skolan

Chandrapura Mission Middle School (CMMS)  har 450 elever i klass 1-10. Det är den största skolan bland byarna. Två lärare får statlig lön, och skolan får statliga pengar för böcker och skolmat klass 1-8. Övriga 7 lärare kan anställas tack vare bidrag från oss. Senaste 6 åren har Resebranchens barnfond New Hope gett bidrag till en av dessa och fortsätter ytterligare 3 år, och nu för två lärare.

Vanliga byskolor har bara 1-2 klassrum, 1-2 lärare och två grupper för klass för klass 1-6. Vill man gå vidare så måste man gå/cykla 3-6 km till Maheshpur. Bara de med lite extra i fickan skickar sina barn dit, övriga slutar skolan. Innan dess är det extremt hög frånvaro av både elever och lärare. Motivationen i byarna att satsa på utbildning är kraftigt begränsad av det traditionsbundna jordbrukssamhället. Därför är 85% av bykvinnorna, trots 5 år i byskolan, analfabeter! Något mindre procent bland männen.

Kl 14 och eleverna går hem

CMMS är stort sett gratis ( 20 kr/år plus skoluniform 50 kr).

Vi har försett skolan med en fond för de fattigaste eleverna som kanske behöver sandaler eller ett extraplagg.

Sedan vi fick en donation till datorer så startades datorklass. Klasserna 9 och 10 tar del av detta.

Skolhälsovården:Skolsköterskan är på plats varje dag. Hon för journal på varje elev, som får en hälsokontroll varje år. Hon undervisar i klasserna i förebyggande hälsovård. År 2019 är dock ett omställningsår där de gamla sköterskorna slutat och vi lär upp Liza, som tidigare jobbade på missionssjukhuset. Tack vare en donation från Resebranchens Barnfond New Hope har man kunnat vaccinera mot difteri/tetanus, Tyfoid och MPR åren 2014-2019.

New Hope sponsrade vaccination av skolbarnen under 2014-2019.

Nära intill så finns också Katolska skolan, som gör ett fantastiskt jobb. De startar nu en engelsk skola, som attraherar väldigt många av de rikare familjerna, för den är inte gratis.