Fadderverksamhet

Sen 2008 har vi fyllt internatet Bethel med flickor från avlägsna fattiga byar. Vi ser det som angeläget att framför allt flickor faddras. En utbildad flicka blir inte så lätt byte i ett barnäktenskap och barngraviditet.

Pani är vår senaste faddrade flicka. Fler kommer nästa år. Du har chans då att bli fadder.

När det gäller fadderskap gäller det att ha lång framförsikt, så att flickorna kan följas upp till dess de fått en yrkesutbildning.

Våra fadderflickor tar 2 eller 3 års sjuksköterskeexamen. Nu är ca 18 färdiga och 8 till 2020. Alla som velat har fått jobb (2 har hellre stannat i hembyn). Dessa flickor är från allra fattigaste omständigheter och har nu ett yrke och lön.

 Vår kapacitet har varit ca 60 flickor i taget, 40 på internatet och 20 som gått vidare till sjuksköterske- eller lärarutbildning. Vi hoppas även på fler studielinjer.

Det har möjliggjorts genom trofasta faddrar här hemma som faddrat sin flicka i kanske 10 år. Och då de når högre studier har det behövts 3 extrafaddrar styck!

Högre studier tror vi är viktigt, annars kan de inte stå på egna ben.

Vägen dit är strävsam. De allra flesta av de färdiga flickorna jobbar. När de väl har fått jobb så lurar faror: ska familjen kalla hem henne vid familjens sjukdom för att ta hand om hushållet? Kulturen kan dra dem tillbaka till sådana förpliktelser. Vi ser ständigt nya saker och försöker reda ut.

Varje år ser vi i snitt en flicka hoppa av i 9e-12e klass, för att bilda familj. Men då har de status. Vår erfarenhet är att de gifter sig med en med högre status, blir medvetna mödrar som sänder sina barn i skola. De blir en förebild för övriga kvinnor och tjejer i byn.

Miti–hoppade av skolan och gifte sig med hövdingens son. Har man gått i skolan så gifter man sig uppåt.

Vill du bli fadder? Eller extrafadder under 2 år för en i högre studier? 

Som fadder betalar du 260 kr/månad. Som extrafadder betalar du 200 kr/månad.

Om detta fångar ditt intresse och du vill bli fadder för en ny flicka, ca 8 år gammal, eller stötta den ursprungliga faddern som extrafadder till en 18-åring som tar högre yrkesstudier, så att hon når ända fram, kontakta fadder@theodori.se