Byutvecklingsprojekt

Sedan 2007 har vi samarbetat med Theodori Rural Development Project i olika byprojekt. Fokus är alltid att stärka bystrukturerna. Vi tror nämligen att om byborna är organiserade samt är medvetna om hur Indiens lagar och förordningar berättigar dem till fullt deltagande, ja då händer stora saker, utan utländska pengar! Vi har Sida-pengar i detta projekt, där målet alltså är att dessa byar integreras till världen utanför och inte är isolerade från den. 

Projektet visar verkligen resultat: kvinnor träder fram och tar del i byråden, byarna har sett långt fler uppbyggnadsprogram sättas igång, bevattningsresurser, toaletter, hus till fattiga, hälsovården och vaccinationer har tagit fart. Gravida förlossas i större grad (så gott som alla) på hälsokliniken istället för i hyddan. Nyfödda får sina kontroller. Kvinnor lär sig läsa och skriva sitt eget språk santali (från2019) och organiseras och samlar kapital och investerar. Skolornas resultat förbättras tack vare läxläsningsgrupper. Folk har en ny förväntan, det har tänts en gnista till långtgående förändring!

Kommundelschefen Babudhon Marandi säger: ”Nu känner sig byarna involverade. 
De erkänner byrådet, och de lär känna myndighetsprogrammen. 
Innan det reformerade byrådet  så led man. I och med reformen så har myndigheterna 
kommit närmare byarna, och genom ert program så har byarna anslutit sig. Innan dess var de ovetandes om sina möjligheter, nu känner de till den demokratiska processen.
Kvinnor i alla 17 projektbyar lär sig läsa och skriva. Tidigare hade vi det i 14 andra byar. Nu lärs de upp i sitt eget modersmål santali.
Alrig förut hade väl dessa kvinnor suttit i grupparbete om sin situation i byn och förhållandet till männen!
De allra flesta skolelever i klasser 6-10 gör läxorna gemensamt i lyktans ljus. Lärarna vittnar om förbättrade betyg. Idag har de utökad belysning via solcellslampor.
Den stärkta byorganiseringen medför bättre flöde av myndighetsprogram, såsom hus till fattiga. De “romantiska” lerhyddorna försvinner efterhand, men alla föredrar tegelhus om man frågar. Nackdelar ser vi dock, att det tar lång tid för dem att fullborda husen, med risk för skuldsättning. Baspengen för huset räcker inte.

Gå till fotoalbumet så ser du mer om dessa projekt.