Pågående projekt

Folkhälsa

Föreningen arbetar kontinuerligt med det som kan benämnas folkhälsa. Konkret innebär det att vid varje resa och i alla projekt ingår folkhälsotanken på ett eller annat sätt. 

Folkhälsan ut i byarna

Då missionssjukhuset lades ner 2012 så började istället de tre sköterskorna att gå ut i byarna för att undervisa i förebyggande hälsovård. Vi gav dem ett lätthanterligt material med bilder. 15 byar besöktes regelbundet. Dessutom var sköterskorna en brobyggare till den allmänna hälsovården från kommunen, eftersom bybefolkningen lever i okunnighet om vilka resurser som finns. Sköterskorna besökte samtidigt skolelevers hem, så att frånvaron i skolan följdes upp. 2019 avslutades detta projekt i och med att sista sköterskan gick i pension. Folkhälsotanken förs dock vidare i övriga projekt.

Vår sjuksköterskor besökte byarna med hälsoundervisning 2012-2019

I skolan

Skolans hälsovård sköts av en sköterska som dagligen spenderar tid i skolan. Tidigare fanns ingen skolhälsovård. Nu följs varje elev upp hälsomässigt! Hon undervisar dessutom eleverna inom hälsa, kost, och förebyggande av sjukdomar.
Varje långvarigt frånvarande elev ska få hembesök i byarna enligt planen, men just nu 2019 är det en omställningsperiod då detta inte fungerar. 2019 slutade nämligen den gamla erfarna sköterskan varvid vi i dagsläget tränar upp en ny.
Genom pengar från Resebranchens barnfond New Hope har vi kunnat vaccinera skolbarnen under flera år. 

New Hope sponsrade vaccination av skolbarnen under 2014-2019.

Inom TRDP och byutvecklingsprojektet

Inom ramen av byutvecklingsprojektet i 14 byar är folkhälsan en viktig del av insatsen. Vår sköterska inom detta projekt undervisar folket och övervakar den kommunala insatsen i nära kontakt med dess representanter, så att hon har blivit en länk till dessa, där målet är att folket ska vara medvetna om vilka resurser de har rätt till samt att insatserna ska intensifieras, och så har verkligen skett! Läs vidare om det under “byutvecklingsprojekt”.

Inom byutvecklingsprojekten: Att stärka bystrukturerna

Sen 2007 har vi samarbetat med Theodori Rural Development Project i olika byprojekt. Fokus är alltid att stärka bystrukturerna. Vi tror nämligen att om byborna är organiserade samt är medvetna om hur Indiens lagar och förordningar berättigar dem till fullt deltagande, ja då händer stora saker, utan utländska pengar! Till dess så har vi Sida-pengar i detta projekt, där målet alltså är att dessa byar integreras till världen utanför och inte är isolerade från den. 

Projektet visar verkligen resultat: kvinnor träder fram och tar del i byråden, byarna har sett långt fler uppbyggnadsprogram sättas igång, bevattningsresurser, toaletter, hus till fattiga, hälsovården och vaccinationer har tagit fart. Gravida förlossas i större grad på hälsokliniken istället för i hyddan. Nyfödda får sina kontroller. Kvinnor organiseras och samlar kapital och investerar. Skolornas resultat förbättras tack vare läxläsningsgrupper. Folk har en ny förväntan, det har tänts en gnista till långtgående förändring!

Sona Murmu, Dhawabatan: “Nu klarar vi hantera vårt bankkonto. Vi har egen grönsaksodling. vi sår vintersådd. Alla barn går till skolan nu. Min man som var så ovillig, han är med nu. Och nu förstår vi att lillen behöver förskolan. Förr så kom inte kommunens sköterska till vår by, nu vaccinerar hon, och vi förstår behovet av det. Förr visste vi inte våra rättigheter, nu vet vi. Det är en ny atmosfär i byn!”

Gå till fotoalbumet så ser du mer om dessa projekt.

Skolan

Fadderverksamhet