Bilder

Flickorna i fotbollsteamet tränar stenhårt 6 x 1,5 timme. Resultat: seger 5 år i rad i skolturneringen
Flickorna i fotbollsteamet tränar stenhårt 6 x 1,5 timme. Resultat: seger 5 år i rad i skolturneringen
Den traditionella bilden av kvinnans göromål, här att trampa dyngan och sedan forma den till kakor, som det eldas med.
1. Sjukhuset 2. Kyrkan 3. flickinternatet 4. Skolan 5. TRDP
Sjukhuset lades ner 2012. Ett försök till nystart sker 2020, men inte genom oss. Vi får se om vi bidrar senare då vi ser att det finns en god ledning för verksamheten.
Tjejerna får studera olika mensskydd
Kodyngan tas om hand och blir bränsle. Fast i vårt projekt försöker vi få ut det på fälten istället.
Våra fadderflickor som 5 år i rad plockat hem segern i hela regionen, som är en sjättedel av hela delstaten Jharkhand. Detta är en historisk “omöjlig” prestation.
Per-Ulf utvärderar resultatet av vårt föregående projekt i 14 byar.
Klasserna 9-10 får skollunch tack var New Hope-Resebranchens barnfond!
En santalby består av en enda gata. Denna har försetts med betongväg, vilket blivit standard i de flesta byar senaste 10 åren.
Kvinnor i alla 17 projektbyar lär sig läsa och skriva. Tidigare hade vi det i 14 andra byar. Nu lärs de upp i sitt eget modersmål santali.
Miti–hoppade av skolan och gifte sig med hövdingens son. Har man gått i skolan så gifter man sig uppåt.
Ännu en by som besöktes i utvärderingen av det 3-åriga projektet.
Våra fadderflickor tar 2 eller 3 års sjuksköterskeexamen. Nu är ca 18 färdiga och 8 till 2020. Alla som velat har fått jobb (2 har hellre stannat i hembyn). Dessa flickor är från allra fattigaste omständigheter och har nu ett yrke och lön.
Gofika på tjejinternatet där våra faddrade flickor bor. Lägg märke till rasgolla, de vita bollarna, riktigt söta och goda.
Flickorna härmar sina mammor och ställer upp för den traditionella dansen
Morgon 18 november och väderomslag, därefter är det under 20 om nätterna, folk fryser i hyddorna
Aldrig förut hade väl dessa kvinnor suttit i grupparbete om sin situation i byn och förhållandet till männen!
Stor fest, mycket lök. Lägg märke till den typiska kniven, som hålls med foten eller knät
Vårt avslutade projekt 2011-2019, där sköterskorna besökte 15 byar med hälsoundervisning.
Typisk bymiljö
Lena Sahlberg följde med 5 år i rad(2006-10) och tog 300 patienter på en vecka, 12-timmarsdagar. Usha intill, som slutade 2019
Per-Ulf och Torbjörn ute i projektbyar för uppskattning av resultat. Här med byhövdingen. Han sa: “dom är mycket mer på mig nu” om bybefolkningen, som gjorts medvetna om resursfördelning.
Än idag hämtas osäkert vatten från öppna brunnar, och filtreras med tygstycke. Annars finns borrade brunnar i varje by för dricksvatten. I våra byprojekt rekommenderas kokning, och det praktiseras. Diarre rapporteras ha minskat kraftigt.
Santoshila Marandi, Ratanpur: Nu kan vi kvinnor vara frimodiga gentemot kommunen. Nu tar vi vårt ansvar för egen och barnens hälsa. Gravida följer bättre upp sin förlossningsvård.